Turistickou taxu můžete zaplatit dle délky plavidla nebo dle počtu osob, které budou na lodi.