Turistický poplatok môžete uhradiť podľa dĺžky plavidla alebo podľa počtu osôb, ktoré sa na plavidle zdržujúÚhrada podľa dĺžky plavidla


Za plavidlá kratšie ako 7 metrov nemusíte platiť turistický poplatok.


Úhrada podľa počtu osôb