CJENIK

Plaćanje prema dužini plovila (paušalna turistička pristojba)

DUŽINA PLOVILAVREMENSKO RAZDOBLJEVISINA TURISTIČKE PRISTOJBE U HRK / EUR

7 – 9 METARA
do 3 dana90.00 / 11.95
do 8 dana210.00 / 27.87
do 15 dana360.00 / 47.78
do 30 dana600.00 / 79.63
do 90 dana1,410.00 / 187.14
do 1 god1,800.00 / 238.90

9 – 12 METARA
do 3 dana150.00 / 19.91
do 8 dana350.00 / 46.45
do 15 dana600.00 / 79.63
do 30 dana1,000.00 / 132.72
do 90 dana2,350.00 / 311.90
do 1 god3,000.00 / 398.17

12 – 15 METARA
do 3 dana210.00 / 27.87
do 8 dana490.00 / 65.03
do 15 dana840.00 / 111.49
do 30 dana1,400.00 / 185.81
do 90 dana3,290.00 / 436.66
do 1 god4,200.00 / 557.44

15 – 20 METARA
do 3 dana240.00 / 31.85
do 8 dana560.00 / 74.32
do 15 dana960.00 / 127.41
do 30 dana1.600.00 / 212.36
do 90 dana3,760.00 / 499.04
do 1 god4,800.00 / 637.07

PREKO 20 METARA
do 3 dana300.00 / 38.82
do 8 dana700.00 / 92.91
do 15 dana1,200.00 / 159.27
do 30 dana2,000.00 / 265.45
do 90 dana4,700.00 / 623.80
do 1 god6,000.00 / 796.34
1 EUR = 7.53450 HRK

* Cijene vrijede od 1. siječnja 2022.

Plaćanje prema broju osoba (turistička pristojba po noćenju)

Turistička pristojba plaća se za svaku osobu i noćenje prema kategorijama putnika.

Kategorije putnika Cijena po noćenju u HRK / EUR
N – Putnik na brodu 10.00 / 1.33
A – Djeca : do 12 godina 0.00 / 0.00
N – Studenti koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju 0.00 / 0.00
C – Sudionici školskih paket aranžmana odobrenih od strane školske ustanove 0.00 / 0.00
N – Osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi 0.00 / 0.00
J – Djeca : od navršenih 12-18 godina 5.00 / 0.66
J – Đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju 0.00 / 0.00
N – Osobe do 29 godina : članovi međunarodne omladinske organizacije 5.00 / 0.66
B – Osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više 0.00 / 0.00
B – Pratitelj osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više 0.00 / 0.00
1 EUR = 7.53450 HRK